SOUTHAMTON BUSINESS SCHOOL TĂNG HẠNG

The Complete University Guide vừa công bố bảng xếp hạng của năm 2017 và Đại học Southampton Business School đã đạt được vị trí tăng vọt đáng kể trên tất cả các chuyên ngành của trường.

Kế toán & Tài chính tăng 4 hạng từ hạng  26 lên hạng 22 (trong tổng số 103 học viện), Kinh doanh & Quản lý tăng 10 hạng và vào top 20 (trong tổng số 119 tổ chức) và Marketing đã đi từ vị trí 20 lên 15 (trong tổng số 81 tổ chức).

Giáo sư Martin Broad, Trưởng Khoa của trường Kinh Doanh Southampton Business nói, "cải tiến của chúng tôi trong các bảng xếp hạng mới nhất Complete University Guide nhấn mạnh công việc sự cố gắng và sự cống hiến của đội ngũ giảng viên của chúng tôi để nâng cao chất lượng cho sinh viên."

Đại học Southampton đã củng cố vị trí của nó trong số 20 trường đại học hàng đầu của Vương quốc Anh là vị trí thứ 17 trong ban xếp hang. Southampton cũng được đặt 11 trong số các trường đại học Russell Group trong bảng xếp hạng cho năm 2017.

The Complete University Guide - một trong ba bảng xếp hạng tại Anh dựa chính cho các trường đại học Vương quốc Anh - dựa trên một loạt các tiêu chí. Những tiêu chuẩn bao gồm: thuế UCAS nhập cảnh, sự hài lòng của sinh viên, nghiên cứu xuất sắc và cường độ, triển vọng tốt nghiệp, sinh viên tới nhân viên tỷ lệ, các dịch vụ học thuật và cơ sở vật chất, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp mức độ đầu tiên đạt được một thứ hai bằng danh dự hạng nhất và số lượng sinh viên tốt nghiệp.

EN|Yêu cầu gửi thông tin