Đất nước Úc hiện sở hữu nhiều thành phố được xếp hạng những thành phố đáng sống nhất thế giới. Bên cạnh đó, chính phủ tạo rất nhiều điều kiện học tập thuận lợi cho sinh viên quốc tế cũng như cơ hội làm việc và sinh sống lâu dài tại Úc. Chính vì vậy, Úc là một trong những quốc gia thu hút nhiều sinh viên Việt Nam đến du học nhất.

HỘI THẢO
HỌC BỔNG
DANH SÁCH TRƯỜNG