Canada là một đất nước hiện đại, giàu có và rộng lớn nhưng với dân số không cao. Vì vậy, chính phủ khuyến khích sinh viên quốc tế tốt nghiệp ở lại làm việc và trở thành công dân của Canada. Sinh viên quốc tế đến Canada không chỉ học tập tại các trường trung học công lập hoặc tư thục đạt chuẩn quốc tế rồi vào các trường đại học danh tiếng tại Canada và thế giới. Mà còn có thể học các khóa học đào tạo nghề với chi phí hợp lý.

HỘI THẢO
HỌC BỔNG
DANH SÁCH TRƯỜNG