Chuyên Đề Đồng Giảng

Chuyên đề nhằm thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 về “Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, Tin học, đặc biệt là Tiếng Anh; chuẩn bị tốt cho việc triển khai các môn học này với tư cách là môn học bắt buộc trong Chương trình giáo dục phổ thông mới”; và thực hiện theo Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 31/01/2012 của UBND Thành phố về phê duyệt Đề án “Phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông và chuyên nghiệp TPHCM giai đoạn 2011 – 2020” về cho phép tăng biên chế giáo viên tiếng Anh là 02 giáo viên/ lớp và huy động giáo viên bản ngữ tiếng Anh cho các trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Chuyên đề có sự hiện diện của lãnh đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo, chuyên viên phụ trách tiếng Anh, cán bộ quản lý tại các trường tiểu học, giáo viên tiếng Anh mạng lưới tại 24 quận huyện và đại diện của các công ty, trung tâm đã đăng ký với Sở cung cấp giáo viên bản ngữ cho các trường tiểu học. Chuyên đề đã được các thành viên tham dự đóng góp ý kiến sôi nổi để việc phối hợp giảng dạy giữa giáo viên bản ngữ và giáo viên dạy tiếng Anh tại các trường tiểu học nhằm đạt kết quả tốt nhất.

Một số hình ảnh trong chuyên đề:

Hoạt động đồng giảng của GVVN & GVBN – Quận 11
Trao đổi trực tuyến về hoạt động đồng giảng của GVVN & GVBN tại Trường Tiểu Học Lê Lai – Q. Tân Phú
Hoạt động đồng giảng của GVVN & GVBN – Quận 4
Hoạt động đồng giảng của GVVN & GVBN – Q. Bình Thạnh
Hoạt động đồng giảng của GVVN & GVBN – Quận 11. ( Tiết học về phát âm, Phân biệt Vowels và Magic E )