Nhằm mục đích giúp các em học sinh THCS rèn luyện và thực hành thêm kỹ năng viết tiếng Anh, COMPASS English...
Để làm hành trang cho các em chuẩn bị tham gia kỳ thi STARTERS, MOVERS & FLYERS, COMPASS English tổ chức...