Phỏng vấn trực tiếp với đại diện trường University Of Bath | Anh Quốc
Thời gian: 16:00 | Thứ sáu, Tháng 1 13, 2017 | HCMC