07 Trần Quốc Thảo, Quận 3, Hồ Chí Minh Hotline: 0938 840 879

Giới Thiệu

Giới Thiệu

Thông Điệp

Toàn cầu hóa hiện nay là vấn đề quan tâm của mọi nhà. Nó ảnh hưởng tới mọi người trên toàn thế giới và dĩ nhiên việc thông thạo tiếng Anh là chìa khóa tri thức mở mọi cánh cửa truyền thông một cách hiệu quả.

Sứ Mệnh

Khuyến khích sự quan tâm đến nhu cầu phát triển giáo dục ở Việt Nam là một trong những mục tiêu chính của chúng tôi.

Giới Thiệu

Mục Tiêu

COMPASS English thành viên của COMPASS Education, là Trung tâm Ngoại Ngữ cam kết về chất lượng đào tạo Tiếng Anh và chăm sóc học viên tốt nhất, giúp học viên tự tin với Tiếng Anh chuẩn, hòa nhập nhanh chóng và dễ dàng vào cộng đồng Quốc tế.

Chất lượng

Lớp học chỉ từ 10-12 học viên, học hoàn toàn với Giáo viên Bản ngữ. Cơ sở vật chất hiện đại, đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập.