07 Trần Quốc Thảo, Quận 3, Hồ Chí Minh Hotline: 0938 840 879

Giáo Viên

Giáo Viên

Giáo viên bản ngữ

Cung cấp giáo viên bản ngữ là một trong những chương trình trọng tâm của chúng tôi tại Việt Nam. Đội ngũ giáo viên với trình độ học vấn cao, nhiều kinh nghiệm giảng dạy

Giáo viên tình nguyện

Compass Education không chỉ cung cấp giáo viên bản ngữ dạy tiếng Anh đến những nơi có điều kiện tốt mà còn đến những vùng miền có đời sống thấp...

Giáo Viên

Giáo viên

Tôi đã làm việc tại Compass trong vòng một năm và rất thích công việc này . Tôi làm việc tại những trường khác nhau, giúp đỡ học sinh trau dồi vốn tiếng Anh của họ. Tôi thích đưa ra những hoạt động vui trong bài dạy của mình và tạo ra môi trường ấm áp, thân thiện nhằm giúp các em tiến bộ và phát triển các kỹ năng tiếng Anh .