Tin Tức

Chung kết FIRST LEGO League 2018 – 2019 tại Mỹ

First Lego League (FLL) là một trong hai cuộc thi về Robot có quy mô lớn hàng đầu trên thế giới bên cạnh World Robotic Olympiad (WRO). FLL được tổ…

Hội thi Hùng biện tiếng Anh lần 7 cấp tiểu học năm học 2018 – 2019

Sáng ngày 28/05/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành tổ chức lễ tổng kết và trao giải hội thi Hùng biện tiếng…

Chuyên Đề Đồng Giảng

Chuyên đề nhằm thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 về “Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, Tin học, đặc biệt là Tiếng Anh; chuẩn bị…

Teen PT3 5.3.2022 10:00 - 12:00
Teen PT11 5.3.2022 8:00 - 10:00