07 Trần Quốc Thảo, Quận 3, Hồ Chí Minh Hotline: 0938 840 879

Sứ Mệnh

Khuyến khích sự quan tâm đến nhu cầu phát triển giáo dục ở Việt Nam là một trong những mục tiêu chính của chúng tôi. Trở nên một trong những trung tâm chuyên nghiệp giáo dục và đào tạo hàng đầu tại Việtnam là đích chúng tôi nhắm tới. Đặc biệt, nhiêm vụ chủ yếu của chúng tôi là cung cấp một chương trình giáo dục đào tạo chú tâm tới chất lượng giáo viên, đồng hành với cộng đồng, mang triết lý hội nhập ngôn ngữ toàn cầu.

Với tư cách là người trung giữa các nhóm trong cộng đồng như các trường học địa phương và các doanh nghiệp là phương hướng và châm ngôn làm việc chính của chúng tôi nhằm khuyến khích và làm dễ dàng việc tiếp thu tiếng Anh của học viên. Cung cấp một sự phối hợp cần thiết, cùng với những tài liệu giảng dạy sẵn có phù hợp, nguồn nhân lực với kinh nghiệm cần thiết chính là những ưu điểm của chúng tôi. Hơn nữa chúng tôi còn tạo được khả năng phát triển cùng với các học viện địa phương và cung cấp sự theo dõi, kiểm tra, đánh giá liên tục chính là trọng tâm hoạt động và định hướng tương lai của chúng tôi.