07 Trần Quốc Thảo, Quận 3, Hồ Chí Minh Hotline: 0938 840 879

Mục Tiêu

COMPASS English thành viên của COMPASS Education, là Trung tâm Anh ngữ cam kết về chất lượng đào tạo Tiếng Anh và chăm sóc học viên tốt nhất, giúp học viên tự tin với Tiếng Anh chuẩn, hòa nhập nhanh chóng  và dễ dàng vào cộng đồng Quốc tế.