07 Trần Quốc Thảo, Quận 3, Hồ Chí Minh Hotline: 0938 840 879

Giáo viên tình nguyện

  • Compass Education không chỉ cung cấp giáo viên bản ngữ dạy tiếng Anh đến những nơi có điều kiện tốt mà còn đến những vùng miền có đời sống thấp nơi mà học sinh thiếu điều kiện giao tiếp với giáo viên bản ngữ.
  • Công việc của một tình nguyện viên giúp học sinh hội nhập làm quen với ngôn ngữ tiếng Anh không chỉ trong môi trường học thuật mà còn tình huống đời thường thông qua các hoạt động mang tính giao lưu văn hóa như Giáng Sinh, Halloween, Ngày của Mẹ, Thánh Patrict, v.v… Đây cũng là dịp giúp học sinh có cơ hội giao lưu học hỏi thêm nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới.
  • Giáo viên tình nguyện còn giúp đỡ giáo viên Việt Nam trong trường rèn luyện phát âm, cách sử dụng từ tiếng Anh phù hợp với văn hóa phương tây hay những điểm văn hóa trong sách giáo khoa mà giáo viên Việt nam chưa hiểu rỏ.